Habarlar

art cover

5 June 2023 г.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girdi

art cover

5 June 2023 г.

Türkmen mugallymlary Bişkekdäki Halkara okuw maslahatyna gatnaşdylar

art cover

5 June 2023 г.

Dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň täze sanawyna türkmen ýokary okuw mekdepleriniň birbada 8-si goşuldy

art cover

5 June 2023 г.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly iňlis dilinde düzme ýazmak bäsleşigine badalga berildi

art cover

5 June 2023 г.

Olimpiýa şäherçesindäki Tennis toplumynda ýetginjekleriň arasynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ýaryşyna badalga berildi

art cover

30 May 2023 г.

DIM-niň HGI-da diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlary boýunça geçirilen internet-olimpiadanyň ýeňijilerini sylagladylar

art cover

30 May 2023 г.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 5-nji ýyl talyby Gülnabat Saparowa «Ýylyň talyby» adyna mynasyp boldy

art cover

30 May 2023 г.

Astrahandaky Hazar ylym-bilim kongresine türkmen wekiliýeti hem gatnaşýar

art cover

30 May 2023 г.

Mary welaýatynda amerikan ýazyjylary bilen tanyşdyrylyş çäresi geçirildi

art cover

29 May 2023 г.

Ýurdumyzda 3-nji iýunda geçiriljek Bütindünýä welosiped gününe taýýarlyk görülýär