Habarlar

art cover

4 December 2023 г.

TOHU-niň wekiliýeti Eýrana bardy

art cover

4 December 2023 г.

Innowasiýa maglumat merkeziniň çäklerinde döredilen KMEM mümkinçiligi çäkli çagalary hem-de pensiýa ýaşyndaky raýatlary kompýuter sowatlylygy boýunça tölegsiz okuwlara çagyrýar

art cover

4 December 2023 г.

«Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnamanyň» taslamasy taýýarlanyldy

art cover

4 December 2023 г.

Aşgabatda ýaş we geljekki diplomatlar üçin seminarlar geçirildi

art cover

30 November 2023 г.

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» bäsleşigiň III möwsüminiň saýlama tapgyrynyň üçünji oýny geçirildi

art cover

30 November 2023 г.

Türkmen talyplary Dubaýda geçirilen halkara ýaryşda 2-nji orny eýelediler

art cover

30 November 2023 г.

Ýurdumyzyň bilim edaralarynyň 223 mugallymy Russiýada hünär ýokarlandyryş okuwlaryna gatnaşdylar

art cover

30 November 2023 г.

Özbegistandaky “Ýaşyl” uniwersiteti bakalawr, magistratura we doktorlyk okuw maksatnamalaryna arzalary kabul edýär

art cover

25 November 2023 г.

Halkara uniwersitetde ÝHHG-niň merkezi howanyň üýtgemegi boýunça sebit maslahatyny geçirdi

art cover

25 November 2023 г.

Aşgabatda koreý medeniýeti agşamy geçiriler