Ýurdumyzda 82 müňe golaý ýaşlar orta mekdebi tamamlaýar

Image description

Şu gün Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary geçirilýär. Ýurduň ähli künjeklerinde ýaş oglan-gyzlaryň on müňlerçesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka — okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlandyrylýar.

«Türkmenistan» gazetinde berilýän habara görä, şu ýyl Aşgabat boýunça 2022-2023-nji okuw ýylynda 9 müň 876, Ahal welaýaty boýunça 10 müň 271, Balkan welaýaty boýunça 7 müň 132, Daşoguz welaýaty boýunça 17 müň 342, Lebap welaýaty boýunça 19 müň 295, Mary welaýaty boýunça 17 müň 966 okuwçy orta mekdebi tamamlaýar.

 

 

Maglumatlar şu salgydan alyndy: Ýurdumyzda 82 müňe …