TÜRKMEN OKUWÇYLARY HALKARA ROBOTOTEHNIKA BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANDYLAR

Image description

Ýakynda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde halkara robototehnika bäsleşigi geçirildi. Onda jemi 10 döwletden — Türkmenistandan, Estoniýadan, Şwesiýadan, Norwegiýadan, Türkiýeden, Gazagystandan, Özbegistandan, Beýik Britaniýadan, Ysraýyldan, Azerbaýjandan okuwçylar bäsleşdiler. Ýurdumyzdan Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiň 6 okuwçysy we mugallymy gatnaşdy.

Bäsleşik jemi 11 ugur boýunça geçirilip, türkmen okuwçylary «Robot Survivor» ugrunda bäsleşdiler. Ildeşlerimiz jemi 6 sany kümüş medala mynasyp boldular. Ýokarda ady agzalan mekdebiň okuwçylary Polat Baýramow we Rahat Ataýew iň ýokary bal bilen «Şerti iň gowy ýerine ýetiren» atly ýörite baýraga mynasyp boldular. Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiň okuwçylary Maksat Kakajanow, Merdan Muhammetorazow, Kümüş Jumalyýewa, Gülhatyja Ataýewa dagy kümüş medala eýe boldular.

Bäsleşigiň çäklerinde dürli aýdym-saz çäreleri we Baku şäherine gezelençler guraldy.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: TÜRKMEN OKUWÇYLARY HALKARA …