Türkmen mekdep okuwçylary halkara onlaýn olimpiadasynda 12 sany altyn medal gazandylar

Image description

 

Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Aşgabat ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň okuwçylary, Nýu-Delide (Hindistan) geçirilen halkara onlaýn iňlis-dili boýunça halkara olimpiadasyna gatnaşyp 12 sany altyn medal gazandylar.

Ashgabat.in habar bermegine görä, olimpiadada aşakdaky adamlar gowy çykyş edipdirler:

  • 11-nji synp okuwçylary: Ogulgerek Agamyradowa, Abraý Orazberdiýew, Nazik Allakulýewa, Jahan Ýaýlymowa, Serdar Maşaripow;
  • 10-njy synp okuwçylary: Jennet Abdullaýewa, Ali Didarow, Täzegul Kakalyýewa, Resul Döwwaýew, Abdyrahim Akiniýazow, Döwran Annamammedow we Serdar Bäşimow.

Olar üstünlik bilen 1-nji ýeri eýeläp, altyn medal almagy başardylar.

Aşgabat hünärmenleriniň toparyna internat mugallymy Şemşat Musaýewa ýolbaşçylyk etdi.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: Türkmen mekdep okuwçylary …