«TechGirls» maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär

Image description

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 15 — 17 ýaş aralygyndaky gyzlary «TechGirls» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýandygy barada habar berdi.

 

«TechGirls» — gyzlary ylym, tehnologiýa, bilim we matematika (STEM) boýunça ýokary bilim we kär edinmäge höweslendirmek üçin döredilen 24 günlük intensiw tomusky alyş-çalyş maksatnamasydyr.

 

Maksatnama 2024-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda amala aşyrylar. Finalçylar Wirjiniýa tehniki uniwersiteti bilen aragatnaşyk gurup, Java, web ösüşi, grafika dizaýny, maglumat ylymlary, kiberhowpsuzlyk, kodlaşdyrmak we beýleki iň täze STEM ugurlarynda täze başarnyklary ulanmaga mümkinçilik alarlar.

 

Maksatnama boýunça has giňişleýin maglumaty şu ýa-da şu salgylardan alyp bilersiňiz.

 

Arzany şu salgy arkaly doldurylmaly we onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly.

 

Ilçihananyň maglumatlaryna görä, maksatnama barada soraglaryňyz bar bolsa, olary mowzuk setirinde «TechGirls» maksatnamasynyň ady bilen AshgabatEducation@state.gov salgysyna hat üsti bilen iberip bilersiňiz.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: «TechGirls» maksatnamasyna gatnaşmak …