Talyplarymyz geometriýa we grafika boýunça I olimpiadada 8 altyn medal gazandylar

Image description

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty suratlandyryjy geometriýa we grafika boýunça Birinji halkara internet-olimpiadasynyň jemlerini jemlediler, onda türkmen talyplary 8 sany altyn medal gazandylar.

Jemi onlaýn-ýaryşa Türkmenistanyň, Russiýanyň, Belarusyň, Hytaýyň, Pakistanyň, Rumyniýanyň, ABŞ-nyň we Türkiýäniň 40 ýokary okuw mekdebinden 180 talyp gatnaşdy – diýip, ýokary okuw mekdebinde ORIENT-e gürrüň berdiler.

Jemi dürli derejelerdäki 60 medal gazanyldy. Talyplara olaryň başarnyklaryny barlamak üçin ýokary çylşyrymlykdaky ýumuşlar hödürlendi.

Ýokary okuw mekdebinde hut şunuň ýaly «beýni tupany» arkaly dürli ugurlarda, şol sanda gurluşykda, senagatda we robot tehnikasynda gerekli bolan detallaryň we gurluşlaryň ýasalmagynyň mümkindigini beýan etdiler.

 

Maglumatlar şu salgydan alyndy: Talyplarymyz geometriýa we …