MEKDEP UÇURYMLARY TÜRKIÝÄ TALYP HAKLY OKUWLARA ÇAGYRYLÝAR

Image description

 

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Özýegin uniwersiteti 2023-2024-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleriň resminamalaryny kabul edip başlaýar.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän Özýegin uniwersiteti türkmenistanly talyplara bölekleýin talyp hakly okuwlary hödürleýär. Bu uniwersitetiň esasy aýratynlyklarynyň biri hem öz umumy ýaşaýyş jaýynyň bolmagydyr.

Özýegin uniwersitetine resminamalary şu ýere basyp, onlaýn görnüşde tabşyryp bilersiňiz.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: MEKDEP UÇURYMLARY TÜRKIÝÄ …