Metbugat gullugy

art cover

25 November 2023 г.

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde kitap şüweleňi geçirilýär

art cover

25 November 2023 г.

Aşgabatda koreý medeniýeti agşamy geçiriler

art cover

25 November 2023 г.

Türkmen wekiliýeti TDG-niň Sport we ýaşlaryň işlerine jogap berýän ministrleriniň 7-nji duşuşygyna gatnaşdy

art cover

24 November 2023 г.

Türkmen we rus ÝOM-leri Magtymguly barada ylmy maslahaty geçirmegi meýilleşdirýär

art cover

22 November 2023 г.

Tylla Şirdatowa Hindistanda okamak üçin talyp hakyna mynasyp boldy

art cover

22 November 2023 г.

Energetika institutynyň mugallymlary sanly ulgam arkaly belarus talyplaryna sapak berdiler

art cover

22 November 2023 г.

Türkmenistan we Belarusiýa ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýär

art cover

22 November 2023 г.

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde kiberhowpsuzlyk boýunça hakaton geçiriler

art cover

21 November 2023 г.

Google - Aşgabatda “DevFest” atly maslahatyny gurar

art cover

21 November 2023 г.

«TechGirls» maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär