Metbugat gullugy

art cover

30 May 2023 г.

3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni - sagdynlyk we ruhubelentlik

art cover

29 May 2023 г.

Pyragynyň golýazmalar ýygyndysy ÝUNESKO-nyň «Dünýä ýatlamasy» sanawyna girizildi

art cover

29 May 2023 г.

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy ÝUNESKO bilen 2024-2025-nji ýyllarda bellenilýän şanly senelere goşular

art cover

29 May 2023 г.

7 — 9-njy iýunda Kazanda bilim ministrleriň halkara forumy geçiriler

art cover

29 May 2023 г.

Ýurdumyzda 3-nji iýunda geçiriljek Bütindünýä welosiped gününe taýýarlyk görülýär

art cover

27 May 2023 г.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Rumyniýanyň Bilim ministrliginiň arasynda bilim babatynda hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekildi

art cover

27 May 2023 г.

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow GDA-nyň iň gowy talyby boldy

art cover

26 May 2023 г.

Ýaş suratkeşlerimiz Azerbaýjan Respublikasynda geçirilen bäsleşikde ýeňiş gazandylar

art cover

26 May 2023 г.

Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary gutardyş synplaryň okuwçylary üçin tanyşdyryş we hünäre ugrukdyrmak duşuşyklaryny geçirdiler

art cover

26 May 2023 г.

Meşhur ssenarist we režissýor Saýmon Gillard Türkmenistanda ussatlyk sapagyny geçirer