Metbugat gullugy

art cover

5 April 2023 г.

Igor Babuşkin türkmen-rus mekdebine baryp gördi

art cover

28 March 2023 г.

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde täze sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy

art cover

24 March 2023 г.

Ýaşlaryň arasynda robot tehnologiýasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri

art cover

23 March 2023 г.

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI DAŞARY ÝURT DILLERI BOÝUNÇA DÖWLET BÄSLEŞIGINIŇ NETIJELERINI MÄLIM EDÝÄR.

art cover

20 March 2023 г.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýändigi barada HABARNAMA

art cover

16 March 2023 г.

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işi geçirilýär

art cover

16 March 2023 г.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda halkara forum geçirildi

art cover

16 March 2023 г.

Uniwersitetleriň Halkara Reýtingleri

art cover

9 March 2023 г.

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti «açyk gapylar» gününe çagyrýar

art cover

9 March 2023 г.

Türkmen talyplary gazagystanda geçirilen olimpiadada ýeňiji boldular