Metbugat gullugy

art cover

10 January 2023 г.

Türkmenistanyň we Hytaýyň uniwersitetleri hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna gadam goýýar

art cover

9 January 2023 г.

Türkmen uniwersiteti «UI Green Metric» Bütindünýä uniwersitetler reýtinginiň sanawyna goşuldy

art cover

7 January 2023 г.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýa merkezi aspirantura kabul ediljekdigini habar etdi

art cover

7 January 2023 г.

AŞGABATDAKY UNIWERSITET MEKDEP OKUWÇYLARYNYŇ ARASYNDA DÖWLET DEREJESINDE OLIMPIADA GEÇIRER

art cover

6 January 2023 г.

Türkmenistanly pedagoglar üçin niýetlenen saýt öz işine başlady

art cover

5 January 2023 г.

TÜRKMEN TALYBY GDA-NYŇ IŇ GOWY ÝAŞ ALYMY BOLDY

art cover

5 January 2023 г.

TÜRKMEN INSTITUTY BÜTINDÜNÝÄ UNIWERSITETLER REÝTINGINIŇ SANAWYNA GOŞULDY

art cover

5 January 2023 г.

2023-NJI ÝYLDA ASPIRANTURA, DOKTORANTURA, KLINIKI ORDINATURA KABUL ETMEK IŞI GURALDY

art cover

4 January 2023 г.

ABU-DABIDÄKI UNIWERSITET TÜRKMEN ÝAŞLARYNY TALYP HAKLY OKUWLARA ÇAGYRÝAR

art cover

4 January 2023 г.

MEKDEP UÇURYMLARY TÜRKIÝÄ TALYP HAKLY OKUWLARA ÇAGYRYLÝAR