Metbugat gullugy

art cover

5 June 2023 г.

Türkmen mugallymlary Bişkekdäki Halkara okuw maslahatyna gatnaşdylar

art cover

5 June 2023 г.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girdi

art cover

5 June 2023 г.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly iňlis dilinde düzme ýazmak bäsleşigine badalga berildi

art cover

5 June 2023 г.

Olimpiýa şäherçesindäki Tennis toplumynda ýetginjekleriň arasynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ýaryşyna badalga berildi

art cover

5 June 2023 г.

Dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň täze sanawyna türkmen ýokary okuw mekdepleriniň birbada 8-si goşuldy

art cover

4 June 2023 г.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna «EcoPorts» derejesi berildi

art cover

30 May 2023 г.

Mary welaýatynda amerikan ýazyjylary bilen tanyşdyrylyş çäresi geçirildi

art cover

30 May 2023 г.

DIM-niň HGI-da diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlary boýunça geçirilen internet-olimpiadanyň ýeňijilerini sylagladylar

art cover

30 May 2023 г.

Astrahandaky Hazar ylym-bilim kongresine türkmen wekiliýeti hem gatnaşýar

art cover

30 May 2023 г.

3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni - sagdynlyk we ruhubelentlik