Ýokary hünär bilimi edaralary

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY