Orta hünär bilimi edaralary

Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi
Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi
BERDIMUHAMET ANNAÝEW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER MUGALLYMÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
SAHY JEPBAROW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI
S.A.Nyýazow adyndaky türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW MEKDEBI
Ahal welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMEN DÖWLET NEŞIRÝAT GULLUGYNYŇ NEŞIRÝAT-ÇAPHANA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär okuw mekdebi
«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi
«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ DOKMA SENAGATY MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEHANIKA-TEHNOLOGIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
S.A.Nyýazow adyndaky türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebi
Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi
“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi
«TÜRKMENHOWAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI
AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE ÇEPERÇILIK MEKDEBI
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI
MARYNYŇ ÝOLAMAN HUMMAÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
“Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi
TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY DAŞOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI
BALKAN LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
DAŞOGUZYŇ MAGTYMGULY GARLYÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI
Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi
Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebi
Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi
Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebi
Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi
Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi