Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi

Image description

 

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär okuw mekdebi 1 ýyl 6 aý möhlet bilen aşakdaky hünärler boýunça bilim almak isleýän dalaşgärleri tölegli okuwlara çagyrýar.

Hünärler:

1. Teleradio režissýorlyk işi;

2. Teleradiogepleşikleri guramak we taýýarlamak;

3. Ses režissýoryň kömekçisi;

4. Montažyň režissýory;

5. Telekinooperatorçylyk işi;

6. Sport synçysy;

7. Kompýuter montažçy;

8. Yşyk bilen bezemek;

9. Guramaçy režissýoryň kömekçisi;

10. Maglumatlar ulgamyny dolandyrmak;

11. Buhgalterçilik işi;

12. Teleradio tehnigi we kommunikasiýalar işi;

13. Arhiw we kitaphana işi;

14. Fotosuratçy;

15. Kompýuter oýunlary 3D ölçeginde modelirleme we animasiýa.

Gerekli resminamalar:

1. Attestatyň (diplom) asyl nusgasy we göçürmesi;

2. Pasport we onuň nusgasy;

3. Saglyk kepilnamasy; rentgen döş kapasasy baradaky maglumat;

4. Soňky okuw ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

5. 3x4 ölçegli 10 sany fotosurat;

6. Zähmet depderçesiniň göçürmesi (iş tejribesi bolanlar üçin);

7. Harby bölümde hasapda durýanlygy barada resminama;

8. Ýaşaýan ýerinden güwänama (Forma — 3);

9. Üç arka maglumaty we onuň elektron nusgasy.

Telefon belgileri: (+993 12) 36-10-09, (+993 12) 36-09-28.