Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
24.05.2020 05:05

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda 10 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar


Bedenterbiýe fakulteti

1. Bedenterbiýe

2. Sagaldyş işi

3. Sport žurnalistikasy.

4. Psihologiýa (sport psihologiýasy)


Sport fakulteti

1. Sport.

2. Sport desgalaryny dolandyrmak

3. Sporty maliýeleşdirmek

4. Sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi.


Sportuň olimpiýa görnüşleri fakulteti

1. Sport (olimpiýa görnüşler)

2. Ýokary derejeler sporty