Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmen döwlet maliýe instituty
24.05.2020 05:05

Türkmen döwlet maliýe institutynda 10 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar


Maliýe fakulteti

1. Maliýe

2. Maliýe gözegçiligi

3. Maliýe menejmenti


Bank işi fakulteti

1. Pul dolanyşygy we karz.

2. Bank işi we maliýe


Salgytlar we salgyt salmak fakulteti

1. Salgytlar we salgyt salmak

2.Ätiýaçlandyryş işi


Hasap we audit fakulteti

1. Birža işi

2.Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

3.Ykdysady informatika