Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
24.05.2020 05:05

Türkmenistanyň Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda 13 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar


Roman-german dilleri we edebiýaty fakulteti

1.Nemes dili

2. Fransuz dili

3. Ispan dili


Rus dili we edebiýaty fakulteti

1. Rus dili we edebiýaty


Gündogar dilleri we edebiýaty fakulteti

1. Arap dili

2. Pars dili

3. Türk dili

4. Hindi dili

5. Hytaý dili

6. Ýapon dili

7. Koreý dili

8. Türkmen dili we edebiýaty


Iňlis dili we edebiýaty fakulteti

1. Iňlis dili we edebiýaty


Hünär derejesini ýokarlandyş fakulteti