Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
24.05.2020 05:05

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 18 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar

Energo-tehnologiýa fakulteti

1. Elektroenergetiki ulgamlar we torlar

2. Elektrik üpjünçiligi

3. Ýylylyk elektrik stansiýalary

4. Gazturbina desgalary we dwigatelleri

5. Adaty däl we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri

6. Elektrik we ýylylyk energiýasyny öndürmegiň tehnologiýasy


Senagat-tehnologiýa fakulteti

1. Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş

2.Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş

3. Senagat desgalarynyň we tehnologiki toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy

4. Metallary işläp bejermegiň tehnologiýasy we maşynlary

5. Elektrik we elektromehaniki enjamlaryň tehniki ulanylyşy, hyzmat edilişi we abatlan-dyrylyşy

6. Tehnologiki maşynlar we enjamlar

7. Ýylylyk elektrik stansiýalarynda suwuň we ýangyjyň tehnologiýasy.

8. Ykdysadyýet we dolandyryş (energetika pudagynda)

9. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (energetika pudagynda)


Kompýuter tehnologiýasy fakulteti

1. Awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň maglumat howpsuzlygynyň toplumlaýyn üpjünçiligi

2. Senagat elektronikasy

3. Mikroelektronika we ýarymgeçirijili enjamlar