Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
24.05.2020 05:05

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde 26 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar

Agronomçylyk fakulteti

1. Agronomçylyk

2. Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy

3. Bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk


Agroekologiýa fakulteti

1. Tokaý we seýil bag hojalygy

2. Agrohimiýa we topragy öwreniş

3. Ösümlikleri goramak

4. Ýüpekçilik


Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakulteti

1. Oba hojalygynyň ykdysadyýeti

2. Oba hojalygynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

3. Oba hojalygynda maglumat ulgamlary


Weterinar lukmançylygy fakulteti

1. Weterinar lukmançylygy

2. Maldarçylyk

3. Atçylyk


Dokma önümçiligi fakulteti

1. Tebigy süýümleri egirmek

2. Tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy

3. Mata önümçiligi

4. Pagtanyň ilkinji işlenilişi


Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakulteti

1. Et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek

2. Dänäni gaýtadan işlemek

3. Ösümlik ýagyny öndürmek

4. Miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek


Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakulteti

1. Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek

2. Melioratiw işlerini mehanizmleşdirmek

3. Oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak)


Gidromeliorasiýa fakulteti

1. Gidromeliorasiýa

2. Ýer gurluşygy we kadastry