Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
24.05.2020 05:05

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda 12 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar


Türkmen dili we edebiýaty fakulteti

1. Türkmen dili we edebiýaty


Daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakulteti

1. Rus dili we edebiýaty

2. Iňlis dili we edebiýaty

3. Hytaý dili we edebiýaty


Tebigat bilimleri we edebiýaty fakulteti

1. Matematika

2. Fizika

3. Himiýa

4. Geografiýa

5. Biologiýa


Ynsanperwer-durmuş bilimleri fakulteti

1. Başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy

2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe

3. Taryh


Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti