Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
24.05.2020 05:05

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 10 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar


Kesel bejeriş fakulteti

1. Bejeriş işi;

2. Saglygy dikeldiş we adaty däl lukmançylygy;

3. Lukmançylyk-durmuş goragy işi


Pediatriýa fakulteti

1.Pediatriýa


Keselleriň öňüni alyş fakulteti

1. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi


Farmasewtika fakulteti

1. Farmasiýa


Sport lukmançylygy fakulteti

1. Sport lukmançylygy


Harby lukmançylyk fakulteti

1. Bejeriş-öňüni alyş işi;

2.Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi