Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Halkara nebit we gaz uniwersiteti
24.05.2020 05:05

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde 23 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar

Nebit we gaz fakulteti

1.Nebit we gaz guýularyny burawlamak

2.Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak

3.Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak

4.Nebitgaz işi


Geologiýa fakulteti

1.Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy

2.Ýerüsti dag işleri

3.Gazylyp alynýan peýdaly magdan känlerini özleşdirmek

4.Gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak

5.Geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi

6.Markşeýderlik işi

7.Nebitiň we gazyň geologiýasy

8.Peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary

9.Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi


Himiýa tehnologiýasy we ekologiýa fakulteti

1.Nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy

2.Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak

3.Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak

4.Himiýa tehnologiýasy


Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti

1.Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi

2.Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary

3.Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda)

4.Logistika (nebitgaz pudagynda)

5.Programma inženerligi


Energetika we inženerçilik desgalary fakulteti

1.Nebit, gaz känleriniň maşynlary we enjamlary

2.Sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary

3.Gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary

4.Nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy

5.Elektrik üpjünçiligi

6.Senagat desgalarynyň we tehnologiki toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy