Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
24.05.2020 05:05

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda 21 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar

Aragatnaşygyň radiotehnalogiýalary fakulteti

1.Elektron howpsuzlyk ulgamlary

2.Senagat eletronikasy

3.Radioaragatnaşyk, radioýaýlym we telewideniýe

4.Radioelektron ulgamlary we toplumlary

5.Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri


Maglumat tehnalogiýalary we awtomatlaşdyrma fakulteti

1.Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (logistikada)

2.Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş

3.Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy

4.Demir ýol ulagynda awtomatika, telemehanika we aragatnaşyk


Telekommunikasiýalar fakulteti

1.Aragatnaşyk torlary we kommutasiýa ulgamlary

2.Köp kanally telekommunikasiýa ulgamlary

3.Infokommunikasiýa tehnologiýalary


Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy Fakulteti

1.Telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat howpsuzlygy

2.Programma inženerligi

3.Maglumat howpsuzlygy

4.Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi

5.Hasaplaýyş torlarynyň programma üpjünçiligi


Sanly ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti

1.Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy

2.Biznes-informatika

3.Amaly informatika

4.Logistika