Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
24.05.2020 05:05

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty


Halkara gatnaşyklary fakulteti

1.Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa


Halkara hukugy fakulteti

1.Halkara hukugy hünäri


Salgytlar we salgyt salmak fakulteti

1. Salgytlar we salgyt salmak

2.Ätiýaçlandyryş işi


Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti

1.Halkara ykdysady gatnaşyklary hünäri


Halkara žurnalistikasy fakulteti

1.Halkara žurnalistikasy hünäri