Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty “Açyk gapylar” gününi geçirýär
28.04.2020 12:04

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty 2020-nji ýylyň 5-nji maýynda (15:00-da) orta mekdebi gutaranlar, harby işgärler, bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaş önümçilik işgärleri üçin “Açyk gapy” güni geçirýär.

“Açyk gapylar” güni myhmanlar institutda taýýarlanylýan hünärler barada jikme-jik maglumat alyp bilerler we kompýuter sapaklaryna, dil barlaghanalaryna we interaktiw okuw otaglaryna, bir wagtyň özünde terjime otaglaryna we Türkmen diplomatiýasynyň taryhy muzeýine, okuw studiýasyna, ylmy we usulyýet bölümlerine bilen baryp bilerler. Durnukly ösüş maksatlary merkezi we "Türkmenistanyň diplomatiýasy üçin möhüm ugurlar" okuw merkezine hem bararlar.

Salgysy: Aşgabat şäh., Galkynyş köç, jaý 25.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 22-02-63, 22-68-45.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...